Medicina muncii

OFERTA DE SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII

Medicina Muncii reunește totalitatea serviciilor medicale care au ca scop supravegherea stării de sănătate a angajaților, care răspunde sintagmei “omul potrivit la locul de muncă potrivit”.

Dispunem de un departament specializat în servicii de medicina muncii cu o experiență vastă în acest domeniu care participă activ la realizarea obiectivelor stabilite de Organizația Mondială a Sănătății și a Biroului Internațional al Muncii, prin:

 

✓ promovarea și menținerea celui mai înalt grad de bunăstare fizică, mentală şi socială a angajaților din toate profesiunile;

✓ prevenirea oricărui prejudiciu adus sănătătii acestora de către condițiile de muncă;

✓ protejarea în muncă față de riscurile rezultate din prezența factorilor nocivi ce pot afecta sănătatea lor;

✓ plasarea şi menţinerea lucrătorului într-o muncă adecvată aptitudinilor sale fiziologice şi psihologice;

✓ adaptarea muncii pe măsura posibilităților omului şi pentru fiecare om, corespunzător sarcinii lui.

 

In acord cu acestea și în conformitate cu legislația în vigoare (Codul Muncii actualizat, Legea 319/2006- legea securității și sănătății în muncă cu Normele de aplicare - HG 1425/2006 actualizate prin HG 955/2010, HG 355/2007- privind supravegherea sănătății lucrătorilor actualizată prin HG 1169/2011, OUG 96/2003 actualizată privind protecția maternității la locurile de muncă, etc), serviciile de medicina muncii oferite cuprind:

 

        ✓ Participarea la identificarea și evaluarea factorilor de risc profesionali;

✓ Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor prin:

• examene medicale la angajarea în munca;
• examen medical de adaptare;
• control medical periodic;
• examen medical la reluarea muncii;
• consultații spontane de medicina muncii;

✓ Realizarea documentației medicale conform legii privind femeia gravidă
şi lauza (Ord. Urgenta 96/2003 cu Normele de aplicare, Legea 25/2004);

        ✓ Consiliere privind reabilitarea profesională, reinserţia, reorientarea profesională în caz de accident de muncă, boala profesionala, boala legată de profesie sau dupa afecţiuni cronice;

✓ Comunicarea riscului profesional către toți factorii implicați în procesul muncii;

✓ Consilierea angajatorului privind adaptarea muncii la caracteristicile psihofiziologice ale angajaţilor;

✓ Participarea la Comitetul de Sănătate și Securitate în Muncă;

✓ Consilierea angajatorului pentru fundamentarea strategiei de sănătate și securitate la locul de muncă;

✓ Consilierea și participarea privind promovarea sănătății la locul de muncă. 


Dotarea cabinetului cu aparatura specifică serviciilor de medicina muncii:

✓ ECG
✓ Audiometru
✓ Spirometru
✓ Optotip
✓ Laborator de analize propriu
✓ Deplasare la sediul firmei
✓ Locație centrală

 

MEDICINA MUNCII: PROGRAM CONSULTAȚII  
DR. POPESCU FLORINA - ȘEF LUCRĂRI MARȚI  08.30 – 12.00
MEDIC PRIMAR MEDICINA MUNCII MIERCURI 16.30 – 18.00
  JOI 08.30 – 12.00

SERVICII MEDICINA MUNCII

 

EXAMEN CLINIC+FIȘA DE APTITUDINE

50.00

PROBE FUNCȚIONALE VENTILATORII

20.00

AUDIOGRAMĂ

20.00

EKG-ELECTOCARDIGRAMA

15.00

EXAMEN CLINIC OFTALMOLOGIC

10.00